ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

ขอเชิญร่วมทำบุญให้กับตัวท่านเอง

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

จากคำบอกเล่าของคนรุ่นก่อนท่านเล่าว่า

การทำบุญทุกอย่างดีหมดในศาสนา

ผู้ที่ได้ร่วมสร้างอุโบสถและปิดทองฝังลูกนิมิต

ในชีวิตได้เก้าวัดถือว่าดีที่สุดแต่คนรุ่นใหม่

ในปัจจุบันบอกว่าต้องปิดให้ได้เก้าวัด

ในวันเดียวกันจะดีมากมากก็เป็น

ความเชื่อของแต่ละยุคแต่ถ้าท่านมี

โอกาสไปทำบุญ เพราะวัดที่

ปิดทองฝังลูกนิมิตนั้นประมาณ

หนึ่งร้อยปี ถึงจะได้สร้างขึ้นใหม่

แทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม

การทำบุญขอให้ทุกๆท่านจงนึกเสมอว่า

ทำบุญเพื่อความสุขกายสุขใจท่านจะได้บุญมากๆ

แต่ถ้าท่านทำบุญเอาหน้า ทำบุญเพื่ออวดคนอื่น หรือ

ทำบุญเพื่อให้สื่อลงชมตัวเองอันนี้ท่านว่าได้บุญน้อย

หรือแทบจะไม่ได้บุญ ฉะนั้นจงทำบุญ

ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา

ท่านจะได้บุญขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่าน

จงมีความสุขอย่าเจ็บอย่าจนทุกท่านเทอญ
สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาในเวปไซค์บ้านทุ่ง

มีงานบุญที่ทุกท่านในศาสนาพุทธได้สืบทอดต่อกันมานาน

และคนไทยเป็นคนชอบทำบุญ ผมจึงได้มาบอกบุญกับทุกท่าน

และยังมีวัดอีกเป็นจำนวนมาก ที่ผมจะนำมาลงให้ท่านได้ไปทำบุญ

 สิ่งที่ผมขอบอก ขอเตือนทุกท่านด้วยนะครับว่า จงตั้งใจทำบุญ 
จงพร้อมในการทำบุญ จงทำบุญตามกำลังทรัพย์และศรัทธาท่านจะได้บุญ
อย่า อย่า ทำบุญเอาหน้า อย่าทำบุญเพื่อสร้างชื่อเสียง อย่ากู้เงินมาทำบุญ

อย่ายืมเงินเขามาทำบุญ อย่างมงายทำบุญ
ถ้าท่านทำท่านจะไม่ได้บุญจะทำให้ทุกข์ทางกายและใ

ขอ อำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่

ความสุขเจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงานและค้าขายดี

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสรรพอันตราย มีอายุยิ่งยืนนาน

วรรณะผิวพรรณผ่องใส ร่างกายแข็งแรง มีกำลังดุจพญาคชสาร

เจริญในปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พิพัฒธมงคลสมบูรณ์พูลผลตลอดสิ้นกาลนาน ฯ