ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+


วีดิโอ วัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีขอเชิญท่านผู้ใจบุญทุกท่านเชิญไป
งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
งานเริ่มวันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
เชิญจองมีดตัดหวายลูกนิมิตได้
ที่เจ้าอาวาส 081-8497606.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 084-3307483.
ผู้ทำเวปได้ถ่ายภาพภายในบริเวณวัดมาให้ทุกท่านได้พิจารณาในการเดินทางไปทำบุญ
ขอให้อำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองดูแลทุกท่านให้มีความสุข 
ความเจริญในหน้าที่การงาน 
ปรารศจากทุกข์โศกโรคภัย ทุกท่านเทอญ
                                                                        2222222222222222222222222222222222222222